Password
Username
logo
Tel : 038 348 281-2
Email : salekte2015@gmail.com
รับเกียรติบัตรระดับเงิน สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน ดีเด่น ระดับเงิน
19:48:03 01/05/2019
593

คุณพงษ์พันธ์ุ  พลเสน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตเป็นตัวแทน บริษัท เค.ที.อี.จำกัด เข้ารับเกียรติบัตรระดับเงิน สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน ดีเด่น ระดับเงิน วันที่29 เมษายน 2562 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูยน์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 2 ชลบุรี ณ.โรงแรม เดอะซายน์ พัทยา

 
FACEBOOK
COMMENT
 
CATEGORIES
 
SIMILAR
POST
 

บริษัท เค . ที . อี . จำกัด 789/39 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ต . หนองขาม อ . ศรีราชา จ . ชลบุรี