Password
Username
logo
Tel : 038 348 281-2
Email : salekte2015@gmail.com
News & Activities
ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562
20
Nov
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามกฏหมาย ทางบริษัทจึงจัดทบทวนความรู้และฝึกประจำปีทุกปี
16:58:04
949
รับเกียรติบัตรระดับเงิน สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน ดีเด่น ระดับเงิน
01
May
คุณพงษ์พันธ์ุ พลเสน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตเป็นตัวแทน บริษัท เค.ที.อี.จำกัด เข้ารับเกียรติบัตรระดับเงิน สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน ดีเด่น ระดับเงิน วันที่29 เมษายน 2562 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูยน์ความปลอดภัยในการทำ
19:48:03
1,355
1
SEARCH
คำค้นหา
:

หมวดหมู่หลัก
:
หมวดหมู่รอง
:
CATEGORIES

บริษัท เค . ที . อี . จำกัด 789/39 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ต . หนองขาม อ . ศรีราชา จ . ชลบุรี